Zverejňovanie

TYP ČÍSLO PLNENIE SUMA DÁTUM 

ÚHRADY

NÁZOV PLATITEĽA

PRIJÍMATEĽA

ADRESA IČO
Z 4/2016 Nájom 271,83 € ZŠsMŠ Dostojevského ul. 2616/25, PP 17068207
Z 1/2016 Nájom 6065,51 € ZŠsMŠ Komenského ul.587/15, PP 37876911
Z 2/2015 Nájom -120,90€ ZŠsMŠ Komenského ul.587/15, PP 37876911
Z 4/2015 Nájom -167,58€  2.2.2016 ZŠsMŠ Dostojevského ul. 2616/25, PP 17068207
Z  12/2015 Nájom -411,17€  9.2.2016 Spojená škola Letná ulica 3453/34, Poprad  37876899
DkZ D1 12/2015 Nájom -411,17€ 9.2.2016  Spojená škola Letná ulica 3453/34, Poprad  37876899
Z 4/2016/OŠMaŠ Dotácia 1 625,00€  26.1.2016 Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3,  00326470
Z 644/93/11 Nájom -234,00€ Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3,  00326470
P P_január Pokladňa 233,00€ I./2016 Rôzne
CP CP_január Cest. príkazy 119,60€ I./2016 Rôzne
F 3841600001 Nájom -338,00€ 22.1.2016 Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3,  00326470
F 3841600084 Nájom -338,00€ 22.2.2016 Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3,  00326470
P P_február Pokladňa 62,95€ II./2016 Rôzne
P P_február II. Jarný šp. tábor 140,00€ II./2016 Rôzne
CP CP_február Cest. príkazy 504,50€ II./2016 Rôzne
F 3841600173 Nájom -338,00€ 22.3.2016 Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3,  00326470
F Nájom -411,17€ 11.3.2016 Spojená škola Letná ulica 3453/34, Poprad 37876899
 F  3841600173  Nájom  -338,00€ 17.3.2016 Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3,   00326470
Z  032016 Dotácia 1625,00€ 24.3.2016 Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3,  00326470
Z 032016 Dotácia 24500,00€ 30.3.2016 Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 2802/3,  00326470
p P_marec Pokladňa 27,56€ III./2016 Rôzne
CP CP_marec Cest. príkazy 995,33€ III./2016 Rôzne
F 20160173 Rozhodcovia 995,02€ 18.04.2016 SBA Junácka 6, Bratislava 17315166
F 216020091 Rozhodcovia 1181,42€ 21.03.2016 SBA Junácka 6, Bratislava 17315166
P P_apríl Pokladňa 130,40€  IV./2016 Rôzne
CP CP_apríl Cest. príkazy 106,48€  IV./2016 Rôzne

Členská schôdza BAMP 27.6.2017:

Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze

Správa o činnosti OZ BAMP za uplynulé obdobie

 

Čerpanie finančných prostriedkov:

Čerpanie máj 2016                                  Čerpanie január 2017

Čerpanie jún 2016                                   Čerpanie február 2017

Čerpanie júl 2016                                    Čerpanie marec 2017

Čerpanie august 2016                             Čerpanie apríl 2017

Čerpanie september 2016

Čerpanie október 2016

Čerpanie november 2016

Čerpanie december 2016