Register FO: športový odborník – tréner

Meno a PRIEZVISKO TITUL Právny titul Druh vykonávanej Činnosti Číslo DOKLADU
Jana Janáčková Mgr. Zmluva        Učiteľ TV a RJ, tréner I.triedy, špecializácia basketbal A 014418,  3279/2009
Alena Kováčová Bc. Člen Trénerstvo  ev.č. S36bn11
Andrea Kuklová Zmluva  Tréner, 3.kvalifikačný stupeň 207
Igor Skočovski  BaS Zmluva neuvádza sa 
Gabriela Husárová Zmluva  Tréner I.triedy, špecializácia basketbal 3728/2009
Dana Mlynarovičová   Člen tréner 3. triedy v basketbale neuvádza sa  
Nadežda Harabinová Mgr. Člen Učiteľstvo teles.výchovy a psychológie, basketbalový tréner st. C  neuvádza sa  
Vitalija Bolozová Mgr. Člen Učiteľ, tréner TV 897719 
Andrea Čubanová Mgr. Člen Tréner osvedčenie 14/2016 
Daniela Pavlendová  Bc. Zmluva Nemá
Milan Černický Zmluva
Vladimír Kováč  Člen